תוכלו להאכיל את חתולי הרחוב והכלבים המשוטטים בתרומת שק אחד של מזון, אחת לחודש.