עיזרו לבעלי החיים בעזה

עיזרו לבעלי החיים בעזה

בעזה ישנו בית מחסה קטן שבשקט בשקט מציל בעלי חיים מחיי סבל. אבל הם לא מסוגלים להתמודד עם מקרים קשים, ואנו צריכים לסייע להם ככל הניתן. הדף הזה נועד להעביר להם תרומות בפייפל. זו הדרך היחידה להעביר להם כספים

עיזרו לבעלי החיים בעזה

בעזה ישנו בית מחסה קטן שבשקט בשקט מציל בעלי חיים מחיי סבל. אבל הם לא מסוגלים להתמודד עם מקרים קשים, ואנו צריכים לסייע להם ככל הניתן. הדף הזה נועד להעביר להם תרומות בפייפל. זו הדרך היחידה להעביר להם כספים

PayPal

Personal Info

Donation Total: ₪100.00 One Time

אנא ציינו שהתרומה היא עבור בית המחסה בעזה*