GAIA TV

2021-08-09T01:54:12+00:00

מבצע חתול

כתבה שפורסמה בחדשות כאן-11 בספטמבר 2019, אודות דודו, בעה״ח הראשון שיצא לטיפול מעזה לישראל.

2021-08-09T01:55:05+00:00

פאודה על ארבע

כתבת טלויזיה של אלמוג בוקר ששודרה ביום שישי, 19 בינואר, 2108. בכתבה הצצה קטנה לפעילות הארגון בישראל ובתחומי הרשות

2021-06-17T23:31:14+00:00

למען טימי

כלב שנדרס בעיירה הפלסטינית ״בית ג׳אלה״ הועבר על ידי ארגון פטרואה לטיפול בישראל.

2021-06-17T23:32:53+00:00

המתה המונית ברש״פ

בתחומי הרשות הפלסטינית נוהגים ברשויות המקומיות לפזר פתיונות מורעלים, זאת במטרה לחסל כלבים וחתולים משוטטים.

2021-06-17T23:33:14+00:00

פעילות פטרואה ברש״פ

ראש הארגון, יורם ארז, מתראין בתכנית ״חי בלילה״ בערוץ 2  ומספר על פעילות ארגון פטרואה בתחומי הרשות הפלסטינית  

2021-06-17T23:34:19+00:00

ראיון ברדיו 103

ראיון עם יורם ארז, ראש ארגון פטרואה בתכנית של בן כספית ואריה אלדר. בראיון מספר ראש הארגון על פעילות פטרואה בתחומי הרש״פ