שני אחים. קורבנות הרעלה ברשות הפלסטינית. רק הגיעו לעולם וכבר עוזבים אותו בצער ובכאב.
ברשות הפלסטינית אין כלל חוק המגן עליהם. ברש״פ אין כלל תכנית מסודרת לטיפול בריבוי אוכלוסיית הכלבים והחתולים המשוטטים.
המשך קריאה