פגישת צוות ישראלים-פלסטינים, אי שם, אתמול. כן, אין כאן שום דבר פוליטי. יש כאן דאגה לרווחת בעלי החיים בתחומי הרש״פ וכוונה לשנות את המציאות העגומה שם.