עוד קורבנות הרעלה ברשות הפלסטינית.
אמא ובת. האחת רק ביקשה לממש את הזכות שלה לחיות בכבוד. השניה רק הגיעה לעולם, לא הספיקה לחוות אותו, וכבר שתיהן עוזבות אותו בצער ובכאב.
המשך קריאה