לצערינו, אנחנו נאלצים דרך קבע לוותר על בעלי חיים שנולדו לתוך התופת שבתחומי הרשות הפלסטינית, כי פשוט אין לנו תקציב לטפל בכולם.
בעלי חיים שעם הטיפול הנכון היו יכולים לחיות עוד שנים ארוכות. היצור הזה הוא אחד מהם.