עוד סבב לכידות של חתולי רחוב באיזור רמאללה יצא לדרך. 15 מהם יעברו מחר בבוקר עיקורים וסירוסים ויחזרו לאחר התאוששות לסביבה הטבעית שלהם.