בדרך לעוד לקוח מרוצה… (ברמאללה)/ בעצם הרבה לקוחות, על ארבע.