הם הגיעו מרחובות רמאללה עם אפס סיכוים לשרוד. עכשיו יש להם מקום בטוח בבית המחסה החדש ליד רמאללה (לא. זה לא המרכז החדש. זו רק נקודת מעבר). שניים מהם נצפו חוקרים זה את זה תוך שהם חוקרים את המתקן החדש שמישהי מישראל תרמה למקום.