שמועות מתפשטות מהר 😉 וברמאללה כבר כל
החתולים יודעים, שיש אצלנו מקום בטוח וחמים! 🏠
אנחנו ממשיכים להתרחב ולייצר עוד חללים לבעלי החיים בבתי המחסה.
תחמנו את המרפסת, כדי לאפשר לחתולים לבלות בעוד מרחב מאוורר ונעים