Slide לכידת חתולים לעיקור וסירוס Slide האכלת חתולים יומית Slide הספקת מזון וציוד לבית המחסה Slide טיפול רפואי בגורה בבית החולים הוטרינרי אנו מאמינים שלכל בעל חיים יש את הזכות לחיות בכבוד, לא משנה באיזה צד של הגדר הוא נולד התמיכה שלך תציל חיים בזכות התמיכה שלך נוכל: לרכוש מזון עבור בעלי החיים ברשות הפלסטינית, לבצע עיקורים וסירוסים, לטפל במקרים רפואיים קשים ודחופים, לרכוש ציוד וטרינרי חיוני ומציל חיים, ועוד תימכו בנו עכשיו